NORMATIVA CIRCUIT SIUX IMOXPADELTOUR '19

1. Els partits de cuadre absolut es disputaran al millor de 3 sets i els partits de consolació es disputaran al millor de 2 sets + super tiebreak a 11p.
2. Les categories es divideixen en OR,Plata i Bronce. Sent Or: desde 1a a 2a alta, Plata: desde 2a mitja a 3a alta i Bronce: desde 3a mitja a 4a, la organització podra demanar la reubicació d'una parella segons el nivell de la categoria inscrita.
3. El ranking general del circuit sera un ranking absolut, establint la puntuació de la seguent manera, Or: puntuació bronce x 2, Plata: puntuació bronce x 1,5. Bronce: Guanyadors: 1000p, Finalistes: 750p., Semis: 500p, Quarts: 250p. Vuitens: 150p, Sezens: 100p.
4. El Master final del circuit serà obert a tots els jugadors classificats en ranking, i l'entrada a la categoria s'establirà en funció dela classificació. OR: Classificats de la posició 1 a 32 del ranking, Plata: classificats del 33 al 96 del ranking, Bronce: classifcats desde el 96 del ranking Absolut.

5. Un jugador/a podrà cambiar de parella en el cuadre de consolació, sempre que sigui del nivell de la categoria inscrita, mai en el cuadre absolut.

6. Un jugador apuntat a 2 categories, només sumarà la puntuació de la categoria més alta a la que s'hagi inscrit
7. Cualsevol discussió de joc ha de ser resolta entre els mateixos jugadors, en cas de no arribar a un acord es pot demanar l'entrada de l'organització per determinar una decissió, si és així aquesta decissió ha de ser respectada pels jugadors.
8. L'organització pot excloure del torneig a cualsevol participant que no cumpleixi amb les normes bàsiques de joc i respecte entre els jugadors.